Goldrepublic is een Nederlands bedrijf dat gestart is in 2010. Het biedt een online platform voor mensen die willen investeren in goud, zilver en platina. Via dat online handelsplatform kunnen eenvoudig edelmetalen worden gekocht en weer verkocht. Let wel, het gaat hier om werkelijk fysiek aanwezig edelmetaal.

Opslag van edelmetaal

Het verschil met de meeste andere online edelmetaalhandelaren is dat Goldrepublic het edelmetaal in principe niet uitlevert aan de klant, behalve als de klant daar expliciet om vraagt. Bij Goldrepublic bieden ze de service om het goud, zilver of platina verzekerd te bewaren in professionele kluizen. De klant kan zelfs de kluis locatie kiezen. Er kan gekozen worden tussen Amsterdam, Frankfurt en Zürich. De opslag wordt overgelaten aan professionele partijen. Voor Amsterdam is dat G4S en voor Frankfurt en Zürich, VIAMAT. Beide zijn gerespecteerde bedrijven, gespecialiseerd in waardetransport en opslag van edelmetaal en het opgeslagen goud, zilver en platina is altijd 100% verzekerd. Dit is dan ook één van de grote voordelen van deze manier van edelmetaal kopen. Het neemt de zorg rond veiligheid, opslag, transport en verzekering weg.

Edelmetaal kopen en verkopen

Wanneer u een account opent bij Goldrepublic, dan kunt u 24 per dag, 7 dagen per week, goud, zilver en platina aan en verkopen. Het gekochte metaal is direct 100% uw eigendom en verzekerd opgeslagen in één van de eerder genoemde kluizen. Goldrepublic geeft een terugkoopgarantie op al het gekochte edelmetaal. Het kan door u online, binnen enkele seconden ook weer verkocht worden.

100% uw eigendom

Edelmetaal bij Goldrepublic is geen papieren belofte, maar fysiek aanwezig goud, zilver of platina. Wanneer u het koopt heeft u het voor de volle 100% in bezit en heeft u de mogelijkheid om het fysiek te laten leveren. Ook bij een eventueel faillissement van Goldrepublic of de kluisbeheerder, blijft het opgelagen edelmetaal voor de volle 100% uw bezit. 

Belastingvrij zilver en platina kopen

Goud dat bestemd is voor beleggingsdoeleinden is binnen de Europese Unie vrijgesteld van BTW afdracht. Dit geldt niet voor zilver en platina. Hier moet 21% BTW over worden betaald. Goldrepublic heeft hier een oplossing voor. Het zilver en platina wordt opgeslagen op een douane-entrepot in Zwitserland of Frankfurt. Pas wanneer u het zilver en / of platina zou laten uitleveren en het douane-entrepot verlaat, moet u de 21% BTW afdragen.

Goudsparen

Met een edelmetaal spaarprogramma maakt Goldrepublic het erg eenvoudig om maandelijks, via een automatische afschrijving, goud, zilver of platina aan te kopen. Het is zeer flexibel en op ieder gewenst moment stop te zetten en op te heffen. Lees meer over het Goldrepublic spaarprogramma.

Conclusie

Kluis-edelmetaal kopen bij Goldrepublic biedt u als belegger vele voordelen boven het zelf thuis in bezit van munten. Uiteraard is de ervaring van het in handen houden van een mooi stuk edelmetaal een voordeel van het thuis opslaan. Maar de vraag is van dat opweegt tegen de nadelen zoals bijvoorbeeld het risico voor uw eigen veiligheid. Denk aan de mogelijkheid van een beroving. Of bijvoorbeeld het probleem van de opslag. Heeft u een goede kluis of gaat u er een kopen? Zo niet, dan biedt Goldrepublic een prima oplossing.